Hur blir det nya amorteringskravet?

Hur blir det nya amorteringskravet? Svar: Först har vi det amorteringskravet som trädde i kraft 1 juni 2016 och som innebar att du måste amortera 1% på lånet på allt som överstiger 50% av vad din bostad är värd. Och det behöver du göra upp till 70%. Sedan måste du amortera 2% över 70% och upp till 85%. Och med bolånetaket får du inte låna mer än 85% av bostadens värde. Men du kan låna till kontantinsatsen också men inte med bostaden som säkerhet utan med ett blancolån istället. Med förutsättningen att du kan det med din ekonomi det vill säga. Och som vanligt om du väljer en bank som godtar det. Men sedan har vi alltså ett nytt amorteringskrav utöver detta på ingång. Kanske. Och det träder i kraft 1 mars 2018 i så fall och ska tydligen göra så du måste amortera 1% på hela lånet som överstiger 4,5 gånger din bruttoinkomst. Vi har svårt att se hur detta inte kommer fälla hela bostadsmarknaden. Speciellt när räntorna börjar gå upp igen. Vad tror du? Kommer dessa amorteringskrav skapa en bostadskris hel i onödan?

18 jan 2018